NijmegenStad aan de Waal

 • Geschiedenis

  Een geschiedenis met hoogte- en dieptepunten, zoals de bouw van de Valkhofburcht en de St. Stevenskerk in de Middeleeuwen, de inname van de stad door prins Maurits in 1591, het Vredescongres in 1678-1679, de afbraak van de vesting in 1874 en het bombardement in februari 1944.

  : Hoofdpagina van Nijmegen
  : CD-Rom van Nijmegen

  : Geschiedenis - van Nijmegen
  : VVV Nijmegen - met alle activiteiten
  : Noviomagus - een rijk aan historie

Verleden verbeeld

Wie iets wil weten over het verleden van Nijmegen kan op diverse plekken terecht: het internet, boeken, archieven en musea. Wie het Nijmeegse verleden wil beleven moet de stad bezoeken. Nijmegen kent vele bijzondere historische plekken zoals het Valkhofpark, de St. Nicolaaskapel, de St. Stevenskerk en de Latijnse school. Nijmegen ziet er op het eerste gezicht niet uit als de oudste stad van het land. Dat komt omdat oorlogsgeweld en ruimtelijke ontwikkelingen hun sporen hebben nagelaten. Toch zit er nog heel veel geschiedenis op diverse plekken verborgen. Het gaat bijvoorbeeld om archeologische sporen, zoals resten van het Romeinse verleden, maar ook om sporen boven de grond van bijvoorbeeld de vestingwerken.

Nijmegen wil de verborgen plekken weer laten zien en betekenis geven. Bijvoorbeeld door informatie te ontsluiten over belangrijk historische gebeurtenissen, activiteiten te organiseren, de contouren van verdwenen bebouwing in de straat weer te geven, delen van verdwenen bouwwerken weer op te bouwen of een kunstwerk te plaatsen. Via het menu aan de linkerzijde vindt u projecten die de geschiedenis van de oudste stad op straat of op internet toegankelijk maken.

Wilt u meer informatie over het Nijmeegs verleden? Op de website van gemeente Nijmegen vindt u ook foto’s van oude stadsgezichten en verdwenen gebouwen, gegevens over kunstobjecten en monumenten en gedigitaliseerde bronnen zoals oorkonden, oude kaarten en kranten.

Wapen en vlag van Nijmegen

Niet alleen landen, maar ook diverse provincies en steden voeren een eigen wapen en vlag. Deze stammen vaak uit een ver verleden en hebben een bijzondere betekenis. De oudste stad van het land heeft ook een eigen stadswapen en een vlag, waaruit de geschiedenis van de stad is af te leiden.

Op 1 januari 1995 heeft Nijmegen de oude zwart-rode stadsvlag in ere hersteld. De stad voert weer de kleuren die op tal van Nijmeegse gebouwen, op oude prenten en afbeeldingen te zien zijn. De Hoge Raad van Adel stelt de stadswapens vast. De gemeenteraad stelt de vlag vast. Er bestaat een uitgebreide website over het gebruik van wapens.

Bron: Gemeente Nijmegen