DoetinchemEcht Achterhoek

Cultuurhistorie

De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen, Wehl en de buurtschappen Dichteren, Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. In de gemeente Doetinchem wonen op circa 8.000 hectare grondgebied bijna 57.000 inwoners. Door deze omvang vervult Doetinchem een centrumfunctie op maatschappelijk, cultureel en economisch terrein in de Achterhoek.

Met spijt bekijken we oude foto’s. Beelden van het verdwenen verleden. Doetinchem had lange tijd het imago van sloopstad. Nieuwbouw was belangrijk en behoud van het oude deed er minder toe. De Gemeente Doetinchem is druk bezig dit te veranderen door op een eigentijdse manier ruimte te maken voor cultuurhistorie. De ruimtelijke ontwikkelingen worden verbonden met de geschiedenis boven en onder de grond. Er wordt ingezet op behoud door ontwikkeling, op herbestemming en op restauratie en duurzaamheid.

Daarnaast wordt ook ingezet op de inventarisatie van monumenten, het verbeelden, tentoonstellen en beschrijven van archeologische vondsten en het stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van de cultuurhistorie. Op de website van Doetinchem kunt u alles vinden over de cultuurhistorie, de verzamelnaam voor het archeologisch erfgoed, het historisch (steden)bouwkundig erfgoed en het historisch landschappelijk erfgoed. Onderzoeksrapportages en toekomstplannen zijn hier te vinden evenals informatie over regelgeving en procedures. Door nu extra aandacht te schenken aan drie historische lagen wordt cultuurhistorisch Doetinchem groots aangepakt. Deze drie lagen zijn...

 • Industrieel erfgoed
 • Boerderijen in hun landschappelijke context
 • De naoorlogse architectuur & stedenbouw
 • Archeologie

  Gemeente Doetinchem kent een lange geschiedenis maar lang niet alles is nog zichtbaar. Veel ligt onder de grond verborgen en komt stukje bij beetje naar boven bij verschillende opgravingen. De bodemvondsten zijn van wetenschappelijke waarde, maar vertellen daarnaast iedereen die daar in is geïnteresseerd iets over een ver verleden. Het gaat dan om verhalen over de prehistorie, de middeleeuwen, de achttiende en negentiende eeuw of de Tweede Wereldoorlog. Waar mogelijk worden vondsten tentoon gesteld of gevisualiseerd. Sinds kort heeft de gemeente Doetinchem de beschikking over een archeologische waarden en verwachtingenkaart voor het hele grondgebied. Onlangs zijn de beleidskaarten afgerond met bijbehorend rapport en catalogi. Momenteel wordt de procedure doorlopen voor het vaststellen van de beleidskaart.

  Monopoly Doetinchem

  Er is nu een Monopoly spel speciaal gericht op de gemeente Doetinchem met alle bekende straatnamen. Kijk snel op Monopoly Doetinchem voor een gratis software pakket.

  • Feiten en cijfers

   : Inwoneraantal : 56.138
   : Mannen : 27785 / Vrouwen : 28353
   : Grondoppervlak : 8.000 Hectare
   : Bron: GBA - 01-01-2009

   : Geschiedenis - van Doetinchem
   : Fotoalbum - van Doetinchem
   : Gruitpoort - centrum voor cultuur
   : Doetinchem.nl - officiele website
   : Achterhoekse - evenementen
   : Startpagina - voor Doetinchem
   : VVV - in het oude Postkantoor

   Bron: Gemeente Doetinchem